Načítavanie...
play.mineplay.sk
Kliknite pre skopírovanie
Načítavanie...
discord.gg/JuHQYkQ
Kliknite pre pripojenie
Avatar
Vitajte na stránke MinePlayu!
Pre pripojenie sa do komunity, si vytvorte účet na našom webe.
Podmienky
Súhlasíte s tým, že budete viazaní pravidlami našej webovej stránky a akýmikoľvek zákonmi, ktoré sa môžu vzťahovať na túto webovú stránku a vašu účasť.
Administrátor webovej stránky má právo kedykoľvek zrušiť váš účet, vymazať akýkoľvek obsah, ktorý ste uverejnili, a vašu IP adresu a všetky údaje, ktoré vložíte na webovú stránku, zaznamenávajú, aby pomohli zamestnancom stránky pri ich moderátorských povinnostiach.
Správa stránky má právo kedykoľvek bez upozornenia zmeniť tieto podmienky a akékoľvek pravidlá stránky. Aj keď môžete byť informovaní o akýchkoľvek zmenách, je vašou zodpovednosťou si tieto podmienky a pravidlá kedykoľvek skontrolovať.
By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.